B3 SZAKMAI Számla

Ha Ön könyvvizsgáló, könyvelő, vagy adótanácsadói, ügyvédi vagy közjegyzői tevékenységet végez, vegye igénybe kedvezményes számlacsomagunkat. A számlavezetési díj: 0 Ft.

A számlának nincs havidíja! Egyszerűen és kényelmesen intézheti pénzügyeit: pénzforgalmi számlájához hozzáférhet otthonról, vagy az irodájából Internet-, vagy Homebankon keresztül.

A számlához kapcsolódó szolgáltatások

  • Forint átutalási megbízás (eseti és csoportos)Készpénz be- és kifizetés
  • Devizaátutalási megbízás forintszámláról
  • Betétlekötés
  • Betétlekötés módosítása
  • Betétfelmondás
  • VIBER megbízás
  • Tartós átutalási megbízások kezelése
  • Beszedési megbízás indítása

A bankszámlához igényelhető bankkártya, mely az Ön döntése alapján lehet MasterCard Business, vagy MasterCard Electronic Business bankkártya. Az egész világon - a MasterCard kártyatársaság logójával ellátott helyeken - biztonságosan vásárolhat és pénzt vehet fel bankkártyájával, az SMS Kártyafigyelő szolgáltatásnak köszönhetően.

Kapcsolódó elektronikus szolgáltatásként lehetőség van díjmentesen Netbank szolgáltatást igényelni.  SMS szolgáltatásunk igénybevételével azonnal értesülhet a bankszámlája terhére végrehajtott tranzakciókról, vagy igénye szerint a jóváírásokról.

Likviditási problémáinak kiküszöbölésére folyószámlahitel keretet igényelhet. Megtakarításait lekötött betétben helyezheti el.

 A bankszámla megnyitáshoz szükséges dokumentumok

Gazdasági társaságok esetében

-       személyazonosító igazolvány, útlevél vagy kártya formátumú vezetői engedély
-       lakcímet igazoló hatósági igazolvány
-       30 napnál nem régebbi cégkivonat
-       közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány
-       társasági szerződés, Alapító okirat
-       új társaságoknál adószámról kiadott igazolás, és tanúsítvány
-       KSH által kiadott egységes statisztikai szám

Gazdasági társaságnak nem minősülő egyéb szervezet

-      Az adott szervezetre vonatkozó alakiságokkal rendelkező létesítő okirat vagy alapszabály olyan eredeti példánya, amelyen a nyilvántartó bíróság, vagy - ha a szervezet létrejöttéhez más hatóság által történő nyilvántartásba vétel szükséges - más hatóság eredeti igazolása szerepel a szervezet bejegyzés iránti kérelmének átvételéről;
-       Már létrejött szervezet esetén számlanyitása esetén 1 hónapnál nem régebbi, a nyilvántartó bíróság vagy más hatóság által kiállított, a szervezetre vonatkozóan fennálló adatokat tartalmazó, hitelesített (kibocsátó bíróság vagy hatóság által aláírt és lepecsételt) dokumentum,
-       A közjegyző vagy ügyvéd által hitelesített, eredeti aláírási címpéldány (aláírás-minta);
-       Az adószámról kiadott igazolás eredeti példánya (amennyiben egyéb hivatalos dokumentum az adatot nem tartalmazza);
-       A KSH által kiadott egységes statisztikai szám (amennyiben egyéb hivatalos dokumentum az adatot nem tartalmazza).

Egyéni vállalkozó esetében

-       személyazonosító igazolvány, útlevél vagy kártya formátumú vezetői engedély
-       lakcímet igazoló hatósági igazolvány
-       vállalkozói igazolvány vagy a vállalkozói igazolvány iránti kérelem beadását igazoló dokumentum;
-       NAV (korábban: APEH) által az adószámról kiadott igazolás eredeti példánya (csak az 1998. július 1. előtt indult vállalkozónál);
-       tevékenység végzéséhez szükséges más eredeti igazolvány

Kinek javasoljuk?

Jogi (ügyvéd, végrehajtó, közjegyző), pénzügyi (könyvvizsgáló, könyvelő, adótanácsadó) - TEAOR szerinti - fő tevékenységgel rendelkező ügyfeleknek, akik egy teljes értékű bankszámlára vágynak, nulla forintos havidíjért.

A B3 SZAKMAI számlatípus kondícióit az alábbi hirdetményben érheti el:

A B3 TAKARÉK Szövetkezet passzív üzletági hirdetménye

A termék az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) által biztosított, továbbá azokat az OBA védőernyőjén felül a Takarék Garanciaközösség is védi. További részletek és feltételek a www.garanciakozosseg.hu oldalon találhatóak.