Forgó eszköz hitel

Rövid (éven belüli lejáratú) és tartós (éven túli lejáratú) időszakra igénybe vehető, a vállalkozás felmerülő készletbeszerzéséhez, nagyobb vevőköveteléseinek, vagy hosszabb fizetési határidők finanszírozásához illetve áthidalására szolgáló finanszírozási forma.

A konstrukció nem pusztán az átmeneti likviditási problémák áthidalására szolgál, hanem hosszabb, akár 24 hónapos futamideje miatt kifejezetten forgóeszközök (alapanyagok, árukészletek) finanszírozására alkalmas, mellyel a vállalkozás egy egyszerűen elérhető és rugalmasan használható hitelhez juthat.

A hitelkonstrukció igénylésének feltétele:

A B3 Takarék Szövetkezetnél vezetett pénzforgalmi bankszámla (meglévő, vagy igényléssel egyidejűleg megnyitott).

Kölcsönigénylők köre:

-     jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság
-     szövetkezetek
-     egyéb gazdálkodó szervezetek
-     egyéni vállalkozók
-     mezőgazdasági őstermelők
-     egyéni cégek.

A Hitelkérelmet az ügyfélnek írásban, aláírással ellátva, a kérelem alátámasztását szolgáló dokumentumokkal együtt kell benyújtani a Takarékszövetkezet által kiadott nyomtatványokon.

Figyelembe vehető fedezetek:

-       ingatlanon alapított zálogjog;
-       ingó vagyontárgyon, jogon, követelésen alapított zálogjog;
-       garancia és készfizető kezesség;
-       egyéb pénzügyi biztosíték (készpénz-, értékpapír óvadék).

A hitelkonstrukció igényléséhez szükséges dokumentumok:

-          Hiteligénylő lap;
-          Kiegészítő adatlap;
-          Cégdokumentumok (társasági szerződés, cégbírósági bejegyzés, egyéni vállalkozók esetén vállalkozói igazolvány);
-          Közjegyzői cégaláírási nyilatkozat (aláírásra jogosultak részéről);
-          Utolsó két lezárt üzleti év pénzügyi beszámolói;
-          Főkönyvi kivonat (elmúlt két év ill. aktuális év utolsó lezárt negyedéve/hónapja);
-          30 napnál nem régebbi NAV-, TB-, VPOP- együttes igazolás, valamint Önkormányzati igazolás helyi adók befizetéséről, amennyiben nem együttes igazolás kerül benyújtásra);
-          Bankinformáció számlát vezető pénzintézettől, más pénzintézetnél vezetett pénzforgalmi számlákról kivonat (eredeti 30 napnál nem régebbi banki igazolás szükséges);
-          Pénzforgalmi terv a hitel lejáratáig (szöveges és számszaki);
-          A hitelcél igazolására szolgáló számviteli dokumentumok.

A hitelkonstrukció igényléséhez kapcsolódó nyomtatványokért keresse bizalommal a B3 TAKARÉK fiókjait!

Miért előnyös?

-          Segítséget nyújt a piaci előnyök és akciók kiaknázásához;
-          A hitel összege meghaladhatja a rulírozó típusú hitelek keretét;
-          Beruházás indítása mellett segítséget nyújt az induló készletek kialakításában.

A Forgóeszköz hitel konstrukcióiról, illetve a vállalkozói hitelezési tevékenység során felszámítandó jutalékokról, külön díjakról, egyéb költségekről az alábbi hirdetményben tájékozódhat:

A B3 TAKARÉK Szövetkezet aktív üzletági hirdetménye