Vállalkozói folyószámla hitel

Pénzügyi stabilitásának fokozására, vagy átmeneti likviditási problémák kezelésére, egyszerű és gyors megoldással szolgálhat a folyószámlahitel.

A folyószámlahitel a vállalkozása átmeneti likviditási problémáinak áthidalására szolgáló hiteltermék. A folyószámlahitel segítségével folyamatosan biztosítható a gazdálkodás működéséhez szükséges pénzszükséglet.

A vállalkozói folyószámlahitel nyújtásának előfeltétele a B3 TAKARÉK Szövetkezetnél vezetett pénzforgalom lebonyolítására szolgáló bankszámla. A vállalkozói folyószámlahitel szabad felhasználású. A hitelkeret összegét a B3 TAKARÉK Szövetkezet elsősorban a hiteligénylő pénzforgalmi kimutatásaival alátámasztott kérelme alapján határozza meg.

A korábban már felhasznált hitelkeret összege a bankszámlára érkező jóváírások révén automatikusan feltöltődik. Az e módon visszatöltött pénzösszeg a futamidő alatt akár folyamatosan felhasználható. A keretösszeg feltöltését így Ön is ütemezheti.

A folyószámlahitel futamideje maximum 12 hónap.

A hitelkonstrukció igénylésének feltételei:

-       a B3 Takarék Szövetkezetnél vezetett pénzforgalmi bankszámla (meglévő, vagy igényléssel egyidejűleg megnyitott)

Kölcsönigénylők köre:

-      jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság
-      szövetkezetek
-      egyéb gazdálkodó szervezetek
-      egyéni vállalkozók
-      mezőgazdasági őstermelők
-      egyéni cégek.

A Hitelkérelmet az ügyfélnek írásban, aláírással ellátva, a kérelem alátámasztását szolgáló dokumentumokkal együtt kell benyújtani a Takarékszövetkezet által kiadott nyomtatványokon.

Figyelembe vehető fedezetek:          

-       ingatlanon alapított zálogjog;
-       ingó vagyontárgyon, jogon, követelésen alapított zálogjog;
-       garancia és készfizető kezesség;
-       egyéb pénzügyi biztosíték (készpénz-, értékpapír óvadék)

A hitelkonstrukció igényléséhez szükséges dokumentumok:

-          Hiteligénylő lap;
-          Kiegészítő adatlap;
-          Cégdokumentumok (társasági szerződés, cégbírósági bejegyzés, egyéni vállalkozók esetén vállalkozói igazolvány);
-          Közjegyzői cégaláírási nyilatkozat (aláírásra jogosultak részéről);
-          Utolsó két lezárt üzleti év pénzügyi beszámolói;
-          Főkönyvi kivonat (elmúlt két év ill. aktuális év utolsó lezárt negyedéve/hónapja);
-          30 napnál nem régebbi NAV-, TB-, VPOP- együttes igazolás, valamint Önkormányzati igazolás helyi adók befizetéséről, amennyiben nem együttes igazolás kerül benyújtásra);
-          Bankinformáció számlát vezető pénzintézettől, más pénzintézetnél vezetett pénzforgalmi számlákról kivonat (eredeti 30 napnál nem régebbi banki igazolás szükséges);
-          Pénzforgalmi terv a hitel lejáratáig (szöveges és számszaki).

A hitelkonstrukció igényléséhez kapcsolódó nyomtatványokért keresse bizalommal a B3 TAKARÉK fiókjait!

Miért előnyös?

Azért, mert

-       a hitelösszeg szabadon felhasználható,
-       a hitelkeret egyszerűen hozzáférhető és törleszthető,
-       a visszatöltött keret a lejáraton belül szükség esetén újra felhasználható

A Vállalkozó folyószámlahitel konstrukcióiról, illetve a vállalkozói hitelezési tevékenység során felszámítandó jutalékokról, külön díjakról, egyéb költségekről az alábbi hirdetményben tájékozódhat:

A B3 TAKARÉK Szövetkezet aktív üzletági hirdetménye